U zlé tchýnì a dobrého tchána

U zlé tchýnì a dobrého tchána

Szczegó³y zakwaterowania

Apartamenty: Powierzchnia m² Liczba sypialni Liczba g³ównych ³ó¿ek Liczba dodatkowych ³ó¿ek Cena/noc (€)  
A 2+235122na zapytanieinfo
A 2+130121na zapytanieinfo
A 22512-na zapytanieinfo
Pokoje: Powierzchnia m² Liczba g³ównych ³ó¿ek Liczba dodatkowych ³ó¿ek Cena/noc (€)  
P 2152-na zapytanieinfo

Wyposa¿enie w obiekcie

parking
gara¿
klimatyzacja
zwierzêta domowe dozwolone
przystêpny internet
grill
rêczniki
bielizna
korzystanie z ogrodu
mo¿liwoœæ pó³-pensji
basen
korty tenisowe
pla¿a betonowa
pla¿a piaskowa
pla¿a ¿wirowa
taksa pobytowa w cene
mozliwosc cumowania lodzi
whirlpool
Powierzchnia 35 m2
Liczba sypialni 1
Liczba g³ównych ³ó¿ek 2
Liczba dodatkowych ³ó¿ek 2

Cena za noc
Zapytaj o cenê
Skontaktuj siê z nami

Wyposa¿enie

Taras
Balkon
Klimatyzacja
TV-SAT
Lodówka
Pralka
Mikrofalówka
Czajnik
Kuchenka
Zamra¿arka
Grill
Zmywarka
Widok morza
Odpowiedni dla osób niepelnosprawnych
Caly dom

Kalendarz i ceny

dostêpny okupowany mo¿liwe przyjazd mo¿liwe wyjazd na zapytanie
Powierzchnia 30 m2
Liczba sypialni 1
Liczba g³ównych ³ó¿ek 2
Liczba dodatkowych ³ó¿ek 1

Cena za noc
Zapytaj o cenê
Skontaktuj siê z nami

Wyposa¿enie

Taras
Balkon
Klimatyzacja
TV-SAT
Lodówka
Pralka
Mikrofalówka
Czajnik
Kuchenka
Zamra¿arka
Grill
Zmywarka
Widok morza
Odpowiedni dla osób niepelnosprawnych
Caly dom

Kalendarz i ceny

dostêpny okupowany mo¿liwe przyjazd mo¿liwe wyjazd na zapytanie
Powierzchnia 25 m2
Liczba sypialni 1
Liczba g³ównych ³ó¿ek 2
Liczba dodatkowych ³ó¿ek 0

Cena za noc
Zapytaj o cenê
Skontaktuj siê z nami

Wyposa¿enie

Taras
Balkon
Klimatyzacja
TV-SAT
Lodówka
Pralka
Mikrofalówka
Czajnik
Kuchenka
Zamra¿arka
Grill
Zmywarka
Widok morza
Odpowiedni dla osób niepelnosprawnych
Caly dom

Kalendarz i ceny

dostêpny okupowany mo¿liwe przyjazd mo¿liwe wyjazd na zapytanie
Powierzchnia 15 m2
Liczba g³ównych ³ó¿ek 2
Liczba dodatkowych ³ó¿ek 0

Ceny
Zapytaj o cenê
Skontaktuj siê z nami
Dop³aty

Wyposa¿enie

Taras Balkon
Klimatyzacja TV-SAT
Mikrofalówka Czajnik
Telefon Korzystanie z kuchni
W³asna ³azienka

Kalendarz i ceny

dostêpny okupowany mo¿liwe przyjazd mo¿liwe wyjazd na zapytanie

Odleg³oœci

pla¿a: 220 m
morze: 220 m
centrum: 200 m
sklep: 100 m
restauracja: 50 m
sport: 20 m
lekarz: 50 m
apteka: 220 m
stacja benzynowa: m
bankomat: 200 m
poczta: 200 m
autobus: 200 m

Wiêcej informacji

Kontakt

Osoba kontaktowa: Vlado Remenar
Adres: Put kapelice 3
Gród: Baska Voda
Po³o¿enie obiektu: Mapa
Tel.: +385 91 27 53 730
Fax: +385 1 27 53 820
Tel. komórkowy: +385 91 27 53 730
e-mail: formularz kontaktowy
Rozmawiamy: CZ ENG GER HRV
Strony internetowe: strona internetowa

Podstawowe informacje

Kategoria:
Powierzchnia m2: 250
Powierzchnia ogrodu m2: 500
Min.-Max. iloœæ osób: 2 - 20
Ca³kowita liczba pokoi: 6
check-in time:
check-out time:
Dzien przyjazdu w sezonie:
Dzien przyjazdu poza sezonem:

Change language - Sprache wählen

Prosba o noclegi w Chorwacji bezposrednio od wlasciciela

Nie mo¿na wybraæ ju¿ zarezerwowanej daty!
Data przyjazdu musi przypadaæ przed dat¹ wyjazdu.
Niemo¿liwe do wybrania. Niektóre dni s¹ ju¿ zarezerwowane w tym terminie.

Sprawdź dostępność i cenę u właściciela

a jestem zainteresowany o jednostce zakwaterowania: (sprawdŸ)
w okresie:
od  
do  
bêdziemy
i
Zapytaj właściciela o nocleg
Nazywam siê:
odpowiedz na moje e-maile:
i w potrzebie przez telefon:
mówimy równie¿:
i mam pytanie:
Wstêpne informacje i ceny

Wype³nij wszystkie informacje po lewej stronie i wyœlij niewi¹¿¹cy popyt.

Twoje pytanie zostanie bezpoœrednio odebrane przez w³aœciciela domu na twój e-mail.

Wszystkie komunikaty s¹ bezpoœrednio miêdzy w³aœcicielem a u¿ytkownikiem.

W przypadku wi¹¿¹cej rezerwacji w³aœciciel zazwyczaj wymaga kaucji.

Otrzymasz kopiê tego wniosku na twój e-mail.Musisz najpierw klikn¹æ iloœci, ¿e nie jesteœ robotem
Wype³nij docelowe oraz datê wyjazdu, to na pewno, aby kontynuowaæ

Twoje pytanie bêdzie bezpoœrednio do w³aœciciela a kopia jest zapisywana w naszym systemie - czytaj wiêcej

Skomentuj nieruchomoœci "U zlé tchýnì a dobrého tchána"